Национален пазар


 

Разделяйки така пазарите, целта на Клъстера е да предложи различен маркетингов подхот към различните потенциални клиенти, потребители и членове на Клъстера, съгласно техните индивидуални потребности и изисквания. Клъстера ще разработи отделни маркетингови стратегии, как да се достигне и задоволи индивидуалните изисквания на всеки потребител. Поради тази причина Клъстера ще раздели на отделни секции сайта, който да бъде за различни типове пазари и клиенти. Уеб позиционирането ще е основно перо за достигането до потенциални клиенти на Клъстера, както и разработката на добра Фейсбук страница.

Видовото разнообразие на предлаганите продукти, услуги и решения, както и съревнованието между членовете на Клъстера ще създадат благоприятна конкурента среда. За да печелят все повече клиенти, посредством Клъстера, членовете му ще трябва да предлагат все по-активно своите продукти и услуги, като поддържат постоянно високо качество на изпълнение и конкурентни цени.

Диверсификацията на предлаганите услуги е възможна дори и сред членове на клъстера, които предлагат сходни по вид услуги. Това би било в още по-голяма полза за създаването на една истински конкурентна среда, която ще е от полза не само за клиентите, но и за Клъстера и неговите членове.

Качеството и бързината на обслужване ще се контролира от Клъстера като съответно той ще гарантира за качеството на изпълнение. Ако възникне ситуация на недобросъвестен член на Клъстера, който с действията или бездействията си накърнява добрият имидж на Сдружението и неговите членове, той ще бива санкциониран. Клъстера си запазва правото при груби нарушения на правилата за работа да изключва членове.

Всички малки региони страдат от липса на познание и съдействие в случай, че желаят да продадат или отдадат под наем имота си, земята им да е обработвана, без те да са информирани, да не са отрегулирани взаимоотношенията арендатор-собственик, да не са наясно с действащото законодателство, свързано със субсидии и други. Също така при необходимост от узаконяване на имот/постройки, вкарване в регулация, граници и други услуги, свързани с придобиване на имот, можете да разчитате на нас. Ние ще бъдем до всеки един и ще предоставим пълно съдействие проблемите да бъдат разрешени.

Свържете се с нас, ако имате въпроси, нужда от помощ и съдействие по всички въпроси, свързани с вашите имоти на e-mail: info@variety-bg.cominfo@clusterlovech.bg или на телефони: + 359 2 963 31 51; + 359 888 55 14 25.

 

Виж имотите в региона

Стратегията на Клъстера е да се направят отделни продукти за отделните потенциални групи бъдещи клиенти. Тези продукти ще допринесат и за привличането на нови членове, които да разнообразят и подобрят предлаганите услуги и продукти на Клъстера. Видовото разнообразие на предлаганите продукти, услуги и решения, както и съревнованието между членовете на Клъстера ще създадат благоприятна конкурента среда. За да печелят все повече клиенти, посредством Клъстера, членовете му ще трябва да предлагат все по-активно своите продукти и услуги, като поддържат постоянно високо качество на изпълнение и конкурентни цени.

Диверсификацията на предлаганите услуги е възможна дори и сред членове на клъстера, които предлагат сходни по вид услуги. Това би било в още по-голяма полза за създаването на една истински конкурентна среда, която ще е от полза не само за клиентите, но и за Клъстера и неговите членове.

Качеството и бързината на обслужване ще се контролира от Клъстера като съответно той ще гарантира за качеството на изпълнение. Ако възникне ситуация на недобросъвестен член на Клъстера, който с действията или бездействията си накърнява добрият имидж на Сдружението и неговите членове, той ще бива санкциониран. Клъстера си запазва правото при груби нарушения на правилата за работа да изключва членове.

 

Международен пазар


 

Една част от Клъстерните членове имат богат опит с инвестиционни клиенти. Поради тази причина ще има и няколко различни инвестиционни продукта насочени към бъдещи предприемачи и чужди инвеститори. Една част от продуктите ще са: „Европейско финансиране в регион Ловеч” , „Потенциал за развитие на СПА туризъм и спорт в регион Ловеч” още редица други. Посредством тези продукти Клъстера ще привлече и международни инвеститори които могат да станат част от Клъстера, за да увеличат потенциала и възможността да се предоставят множество нови продукти и възможности на клиентите. Стратегията на Клъстера е да се превърне в стабилен и желан бизнес партньор.