Сдружение „Клъстер за развитие и популяризиране на район Ловеч” (КРПРЛ) е създадено през 2013 година с район на действие Област Ловеч и с основна дейност:

  • Подпомагане на бизнес средата в Район Ловеч
  • Привличане на нови членове в Клъстера
  • Популяризиране на Клъстера и на автентичният туризъм в район Ловеч
  • Повишаване капацитета на местната и държавна администрация чрез обучение и информираност за действащи проекти, за които може да се кандидатства с оглед на подобряване на инфраструктура, информационни технологии и др.

Клъстерът обединява фирми в различни сфери на дейност, с цел предлагане на изцяло нов продукт на пазара, както и постигане целите заложени в настоящия проект – „Клъстер за развитие и популяризиране на район Ловеч“. Всички членове на Клъстера са утвърдени на пазара, притежават доказано богат опит и са експерти в конкретната си област.

Тъй като Клъстера е скоро създаден, има основни цели и визия за своето развитие, постигането на тези цели ще стане възможно с изпълнението на настоящия проект и заложените в него дейности.

Основно, целта на Клъстера е подпомагане и развитие на регион Ловеч. Клъстерът ще обединява различни компании, дейности, продукти и иноватини решения – с една обща цел популяризиране на Еко и Автентичния туризъм в България. Клъстерът ще обедини различни продукти и услуги в сферата на Еко и Автентичен туризъм, предоставени от неговите членове. Целта е да ги обедини и да предложи на крайните клиенти комплекс от решения, услуги и продукти, лесно достъпни, предлагайки ги на широка аудитория потребители не само в България и региона,  но и на силно развитите международни пазари. Другото направление, в което Клъстерът ще подпомага своите членове, е възможността те да се обединят в разработването на нови технологии, продукти и услуги, посредством обединените си усилия.

КРПРЛ би помогнал да се развие бизнес средата в района, чрез съвместната работа на малкия и среден бизнес в региона, ще подобри начина и условията на живот на селата като цяло, което би спомогнало да се върнат част от хората по селата и да вдъхнат живот на запустелите къщи, читалища и фурни.

Привличането на нови членове, и предлагането на нови и разнообразни продукти и услуги в сферата на дейността на Клъстера и клъстерните членове, ще направи Клъстера конкурентноспособен и устойчив на пазара, а в днешните условия на развитие, както в България, така и в Европа това е ключов момент за реализирането на един успешен проект, както и по-нататъшната цел, свързана с налагане и утвърждаване и създаване на една печеливша стратегия. Това е предпоставка за бързо разрастване на даденият сектор, максимално подобряване устойчивостта на Клъстера. Клъстерът създава конкурентна среда, което ще доведе до увеличаване на пазарния дял и стремежа на останалите фирми в сектора и района да се развиват все по-бързо. Като резултат, можем да очакваме един по-добре развит и комуникативен регион Ловеч.

С помощта и съдействието на КРПРЛ, малкият и среден бизнес в район Ловеч, ще бъде популяризиран на всички изложения и конференции, на които КРПРЛ е организатор или участник. Съвместната работа по места, както и интернет връзките, посредством сайта на Клъстера ще увеличат сериозно желанието за присъединяването на нови членове, което ще подпомогне бизнес средата както в района, така и в страната като цяло.

 

За Клъстера

 

Нови членове